Вибрационен екран

  • Вибрационно сито от серия XM за минералообработващата промишленост

    Вибрационно сито от серия XM за минералообработващата промишленост

    Вибрационните сита са най-важните машини за пресяване, използвани предимно в минералообработващата промишленост.Те се използват за разделяне на храни, съдържащи твърди и натрошени руди, и са приложими както за идеално намокрени, така и за изсушени операции под наклонен ъгъл.

    Вибриращият екран, известен също като кръгъл вибриращ екран, е вид кръгъл вибриращ екран, многослоен номер, вибриращ екран от нов тип с висок ефект.