Вибрираща хранилка Grizzly

  • Вибриращ захранващ механизъм Grizzly, широко използван в кариери, рециклиране, промишлени процеси, минно дело, операции с пясък и чакъл

    Вибриращ захранващ механизъм Grizzly, широко използван в кариери, рециклиране, промишлени процеси, минно дело, операции с пясък и чакъл

    GZT Вибриращи хранилки за гризли са проектирани да комбинират функциите на хранене и скалпиране в една единица, намалявайки разходите за допълнителни единици и опростявайки трошачната инсталация.Вибрационните хранилки за гризли се използват главно за захранване на първична трошачка в стационарни, преносими или мобилни приложения.Вибрационните хранилки Grizzly осигуряват непрекъсната и еднаква скорост на подаване при различни условия на натоварване и материали.Вибриращите хранилки Grizzly са проектирани да поемат тежки удари от товарене на материал.Вибриращите хранилки за гризли се използват широко в кариери, рециклиране, промишлени процеси, минно дело, операции с пясък и чакъл.